Atributii

Printre atributiile COMITETULUI SECTORIAL “TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE” se numara:

 – Participa la elaborarea strategiilor nationale si sectoriale in domeniul formarii profesionale;

 – Participa la dezvoltarea cadrului normativ prin formarea, evaluarea si certificarea competentelor;

 – Colaboreaza, in scopul realizarii obiectului sau de activitate, cu ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritati administrative autonome, cu organizatii neguvernamentale nationale si internationale, cu furnizorii de formare profesionala si cu alte institutii publice;

 – Ofera partenerilor sociali consultanta in domeniul ocuparii si formarii profesionale a fortei de munca;

 – Realizeaza analize ocupationale si studii cu privire la cererea de forta de munca pentru ramura turism, hoteluri, restaurante;

 – Organizeaza colocvii, simpozioane si programe, inclusiv prin intermediul unor proiecte cu finantare externa, avand ca obiect formarea profesionala pe baza standardelor ocupationale / standardelor de pregatire profesionala din sectorul turism, hoteluri si restaurante;

 – Promoveaza activitatea CSTHR prin diverse mijloace;

 – Poate acorda premii anuale sau distinctii pe baza de criterii si categorii, pentru cei mai buni operatori care activeaza in sector.