Viziune, misiune, obiective

SCOPUL CSTHR este elaborarea strategiei nationale sectoriale in domeniul formarii profesionale, realizarea si actualizarea permanenta in Romania a unui sistem national al ocupatiilor, calificarilor si standardelor aferente in sectorul Turism, Hoteluri, Restaurante.

MISIUNEA CSTHR este de a monitoriza si coordona revizuirea permanenta a documentelor care reglementeaza ocupatiile si calificarile in vederea corelarii acestora cu cerintele pietei muncii din sectorul Turism, Hoteluri, Restaurante.

OBIECTIVE:

  • implicarea in proiecte europene
  • modificarea legislatiei actuale privind competentele Comitetelor Sectoriale in general si in special in sectorul THR
  • preluarea acordarii avizului tehnic de specialitate de la ANT pentru viitorii furnizori de formare profesionala pentru aceasta activitate
  • introducerea unor noi ocupatii in Nomenclatorul Calificarilor (NC) pe baza cererii fortei de munca la nivel national, turismul fiind o activitate care evolueaza foarte rapid
  • dezvoltarea de noi standarde ocupationale in turism
  • atragerea de noi membri in CSTHR
  • intocmirea unei liste de propuneri cu specialisti pe domenii de activitate care sa efectueze validari, verificari ale SPP si SO
  • intocmirea unui set de criterii generale de selectare a expertilor sectoriali