Seminar de instruire a expertilor din Comitetul Sectorial Turism Hoteluri Restaurante (CS THR)

Posted by on 1 Iul 2015 in Anunturi si comunicate, Comunicare si promovare

Seminar de instruire a expertilor din Comitetul Sectorial Turism Hoteluri Restaurante (CS THR)

Confederatia Nationala a Sindicatelor Libere din Romania-Fratia (CNSLR-Fratia) organizeaza, in parteneriat cu S.C. EURODEZVOLTARE SRL si FUNDATIA DEZVOLTARE IN EUROPA, Seminarul de instruire a expertilor din Comitetul Sectorial Turism Hoteluri Restaurante (CS THR), privind metodologiile de elaborare, verificare si validare sectoriala a Standardelor ocupationale pentru Educatie si Formare profesionala (SO) si a calificarilor corespunzatoare. Evenimentul se desfasoara in cadrul proiectul strategic „Sustenabilitate in turism prin formarea de calitate”, ID POSDRU 158/1.4/S/142011, si va avea loc in perioada 2-4 iulie 2015, la Hotel NOVOTEL din Calea Victoriei, Nr. 37B, Sector 1, Bucuresti.

Prin intermediul acestei activitati se urmareste consolidarea capacitatii Comitetului sectorial “Turism, Hoteluri, Restaurante” si a 30 de experti –  personal al comitetului (inclusiv Experti sectoriali colaboratori) si membri ai acestuia – de a se implica in asigurarea calitatii in formarea profesionala continua.

Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 1 ,,Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”, Domeniul major de interventie 1.4. ,,Calitate in formarea profesionala continua”.

CONTACT

CNSLR-Fratia

Telefon: 021.315.75.09

Fax: 021.312.62.06

Ion SAMOILA, Coordonator National

E-mail: presedinte@cnslr-fratia.ro

S.C. EURODEZVOLTARE SRL

Telefon: 031.711.52.20

Fax: 031.711.52.28

Nicoleta MITREA, Expert Promovare

E-mail: nicoleta.mitrea@eurodezvoltare.ro

Site proiect: www.turismcalitate.ro

Seminar-717x1024