Scurt istoric

COMITETUL SECTORIAL “TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE” (CSTHR) este o institutie de dialog social si de utilitate publica, cu personalitate juridica, la nivelul ramurii turism, hoteluri si restaurante cu drepturile si obigatiile ce decurg din acestea.

CSTHR s-a constituit si a luat fiinta:
In baza legii 132/1999 (republicata) privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor (CNFPA) cu modificarile si completarile ulterioare
OG 129/2000 (republicata) privind formarea profesionala a adultilor
Hotararea CNFPA din 8 iulie 2004 privind sectoarele de activitate, Acordul tripartit privind Cadrul National al Calificarilor (CNC), Acordul incheiat la nivel sectorial si inregistrat la CNFPA cu nr. 226 / 07.02.2005,
OUG nr 28/2009 aprobata prin Legea nr. 268 /2009, privind reglementarea unor masuri de protectie sociala.