Proiect „Sustenabilitate in turism prin formarea de calitate”

Posted by on 27 Noi 2014 in Anunturi si comunicate, Comunicare si promovare, Slider

Proiect „Sustenabilitate in turism prin formarea de calitate”

Proiectul „Sustenabilitate in turism prin formarea de calitate”, ID POSDRU 158/1.4/S/142011, este implementat de Confederatia Nationala a Sindicatelor Libere din Romania-Fratia (CNSLR-Fratia) in parteneriat cu S.C. Eurodezvoltare SRL, Fundatia Dezvoltare in Europa si Unionservices SRL – Verona, Italia si este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 1 ,,Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”, Domeniul major de interventie 1.4. ,,Calitate in formarea profesionala continua”.

Obiectivul proiectului  consta in implementarea unui sistem coerent și unitar de asigurare a calitatii programelor de formare in turismul romanesc, orientate spre calitate, competente si cerintele pietei muncii, cu accent pe ocupatiile specifice turismului balnear si de sanatate.

Rezultate asteptate:

 • 1 studiu pentru identificarea calificarilor necesare in turismul romanesc
 • 1 studiu privind analiza comparativa a hartilor ocupationale din turism in Romania si Italia
 • 2 programe de formare profesionala, adresate personalului furnizorilor publici si privati de formare profesionala continua (50 de participanti)
 • 1 model de asigurare a calitatii formarii profesionale in turism, pus la dispozitia furnizorilor FPC din grupul tinta al proiectului
 • 1 seminar de instruire a expertilor sectoriali din Comitetul Sectorial Turism Hoteluri Restaurante (CSTHR), privind metodologiile de elaborare, verificare si validare sectoriala a analizelor ocupationale, a standardelor ocupationale si calificarilor profesionale corespunzatoare
 • O vizita de lucru in tara partenerului transnational, pentru personalul/ membrii comitetului sectorial, expertii implicati in realizarea modelului de asigurare a calitatii in formarea profesionala si personalul furnizorilor de formare profesionala
 • 10 Standarde Ocupaționale elaborate/revizuite
 • 3 programe de formare ,,pilot” dezvoltate in baza Standardelor Ocupationale elaborate / revizuite
 • 12 cursuri de initiere, adresate membrilor organizatiilor sindicale (lucratori in unitati de turism, hoteluri, restaurante, baze de agrement), dezvoltate in cadrul celor 3 programe de formare ,,pilot”  (300 de participati)
 • 12 furnizori de formare profesionala asistati in vederea autorizarii a minim 1 program de formare profesionala din cele 3 testate in cadrul proiectului
 • 1 raport de evaluare a FPC in turismul romanesc.

2