"COMITETUL SECTORIAL TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE"

INSTITUTIE DE DIALOG SOCIAL SI DE UTILITATE PUBLICA

Atributii

Printre atributiile COMITETULUI SECTORIAL “TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE” se numara:

 – Participa la elaborarea strategiilor nationale si sectoriale in domeniul formarii profesionale;

 – Participa la dezvoltarea cadrului normativ prin formarea, evaluarea si certificarea competentelor;

Viziune, misiune, obiective

SCOPUL CSTHR este elaborarea strategiei nationale sectoriale in domeniul formarii profesionale, realizarea si actualizarea permanenta in Romania a unui sistem national al ocupatiilor, calificarilor si standardelor aferente in sectorul Turism, Hoteluri, Restaurante.

Scurt istoric

COMITETUL SECTORIAL “TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE” (CSTHR) este o institutie de dialog social si de utilitate publica, cu personalitate juridica, la nivelul ramurii turism, hoteluri si restaurante cu drepturile si obigatiile ce decurg din acestea.